Przygody Damiana - szkolnego piromana (film)

Czas trwania 19 minut. Nośnikiem obrazu jest płyta DVD. Film stanowi materiał edukacyjny na temat bezpieczeństwa pożarowego. Adresowany jest do dzieci 6-cio letnich i uczniów klas kształcenia zintegrowanego. Film powstał w celu edukowania dzieci w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Zawiera informacje na temat przyczyn powstawania pożarów oraz ich skutków; zasad zachowania się podczas tego zdarzenia, w tym alarmowania straży pożarnej. Podaje zasady prawidłowej ewakuacji uczniów ze szkoły oraz znaczenie znaków ewakuacyjnych.
Film powstał w szkole podstawowej i zrealizowany został w formie teatrzyku szkolnego. Aktorami są uczniowie. Scenariusz stworzyły nauczycielki. Teksty opracowane zostały w postaci rymowanej.
Płyta zawiera również wskazania metodyczne, słowa piosenek oraz opinię psychologa szkolnego.

Treść filmu:
Dwaj koledzy podczas pracy w bibliotece szkolnej odpalają petardę. Powstaje pożar. Chłopcy reagują w różny sposób. Jeden z nich chowa się, a drugi postępuje prawidłowo, opuszcza miejsce zagrożone i powiadamia sekretariat szkoły. Sekretarka telefonicznie alarmuje straż pożarną. W szkole ogłoszony zostaje alarm. Nauczycielka z dziećmi opuszcza szkołę. Przybywają strażacy, gaszą pożar i ratują chłopca, który został w bibliotece.
Narratorzy wyjaśniają, jakie znaczenie ma ogień dla człowieka, czym jest pożar, jakie skutki powoduje nieumiejętne posługiwanie się ogniem, a szczególnie używanie petard. Przedstawiają również, jakie mogą być przyczyny pożarów w mieszkaniu oraz w jaki sposób należy zachować się podczas pożaru, w tym zasady ewakuacji ludzi.
Dzieci śpiewają trzy piosenki związane z tematyką filmu.


[ zabacz klip ]

(C) Prawa do rysunków zamieszczonych w tej witrynie zastrzeżone.
odwiedzin:


Wszystkie prawa zastrzeżone.