Ewakuacja (film)

Czas trwania filmu 13 minut. Nośnikiem obrazu jest kaseta VHS oraz płyta CD. Powstała również wersja dla osób głuchoniemych z tłumaczeniem na język migowy. Film stanowi materiał pomocniczy dla dyrektorów szkół, pokazuje przykładowy scenariusz ewakuacji ludzi ze szkoły w czasie pożaru, uwzględniający sposób organizacji ewakuacji w zależności od miejsca powstania pożaru w budynku.
W oparciu o ten scenariusz, w każdej szkole można zaplanować ewakuację. Efektem upowszechnienia tego filmu w szkołach w Łodzi jest zdecydowana poprawa techniki ewakuacji ludzi i znaczne skrócenie czasu opuszczania budynku szkoły.

Treść filmu:
W czasie lekcji na zapleczu pracowni chemicznej /parter szkoły/ powstaje pożar. Nauczycielka wyprowadza uczniów na zewnątrz i udaje się do dyrektorki szkoły z informacją o zdarzeniu. Dyrektorka poleca zaalarmować straż pożarną i osobiście ocenia zagrożenie. Drzwi do zaplecza pracowni i korytarza są zamknięte, dym w tym czasie nie wydostaje się na korytarz. Ogłoszony zostaje alarm. Poprzez łączników nauczyciele otrzymują dyspozycje dotyczące kolejności ewakuacji. Portier otwiera drzwi. Uczniowie i nauczyciele sprawnie opuszczają budynek i ustawiają się klasami na boisku szkolnym. Dyrektorka przyjmuje raporty, czy wszyscy uczniowie są na miejscu zbiórki. Okazuje się, że w klasie na drugim piętrze pozostało pięciu uczniów.
W tym czasie zadymienie korytarzy nie pozwala im na wyjście z budynku. Przyjeżdża straż pożarna. Dyrektorka informuje dowódcę o zagrożeniu. Ratownicy ewakuują chłopców na boisko przy pomocy drabiny mechanicznej i klatką schodową z zastosowaniem aparatów oddechowych.

(C) Prawa do rysunków zamieszczonych w tej witrynie zastrzeżone.
odwiedzin:


Wszystkie prawa zastrzeżone.