Przeżyć pożar (film)

Czas trwania filmu 11 minut. Powstał on w oparciu o treści zawarte w broszurach pt. "Bezpieczne mieszkanie" i "Przeżyć pożar". Nośnikiem obrazu jest kaseta VHS oraz płyta CD. Powstała również wersja dla osób głuchoniemych z tłumaczeniem na język migowy. Film pokazuje zachowania rodziny w czasie pożaru w mieszkaniu. Omawia przyczyny pożarów w mieszkaniach, sposoby ratowania ludzi przez straż pożarną.

Treść filmu:
Rodzice z dzieckiem spędzają wieczór w domu. Gospodyni przyrządza kolację. Podczas podgrzewania zapala się tłuszcz na patelni. Domowników alarmuje autonomiczna czujka pożaru. Gospodarz w sposób prawidłowy i bezpieczny likwiduje ogień. Pokazano również jakie skutki niesie nieprawidłowe działanie, w tym gaszenie tłuszczu wodą.
Podczas snu rodzinę budzi alarm czujki, ponieważ w drugim pokoju powstał pożar. Życie rodziny zależy od tego, czy gospodarz zareaguje w sposób właściwy. W przypadku, gdy otwiera drzwi do pokoju, w którym jest pożar i okno, aby wzywać pomocy, powoduje przeciąg, który przemieszcza trujący dym do sypialni. W drugim wariancie głowa rodziny w sposób właściwy ocenia sytuację, zamyka drzwi do pomieszczenia, w którym jest pożar, uszczelnia je kocem i dopiero wtedy otwiera okno, aby wzywać pomocy. Sąsiadka powiadamia straż pożarną. Strażacy ewakuują rodzinę i mieszkańców budynku.
Z filmu wynika, że spokój, opanowanie i właściwa wiedza jak postępować w czasie zagrożenia mogą uratować zdrowie i życie.

(C) Prawa do rysunków zamieszczonych w tej witrynie zastrzeżone.
odwiedzin:


Wszystkie prawa zastrzeżone.