Uwaga pożar (film)

Czas trwania 13 minut. Nośnikiem obrazu jest płyta DVD. Film stanowi materiał edukacyjny na temat bezpieczeństwa pożarowego. Adresowany jest do dzieci niesłyszących i słabo słyszących. Film powstał w celu nauczania dzieci z upośledzeniem słuchu właściwych zachowań podczas pożaru w miejscu zamieszkania. Przekazuje również wiedzę o przyczynach pożarów oraz ich skutkach. Obraz powstał w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i zrealizowany został w formie teatrzyku szkolnego. Aktorami są dzieci niesłyszące, autorami scenariusza nauczycielki tych dzieci. Poszczególne sceny tłumaczone są na język migowy.
Płyta zawiera również wskazania metodyczne oraz tekst scenariusza filmu i komentarze w języku migowym

Treść filmu:
Brat i siostra - dzieci niesłyszące wracają ze szkoły do domu. Przygotowują obiad na kuchni gazowej. W czasie, gdy są zajęte w swoich pokojach, pozostawiony bez dozoru płomień kuchenki powoduje pożar.
Chłopiec nie zna zasad bezpiecznego zachowania się w czasie pożaru, próbuje wejść do kuchni, przestraszony wraca do swojego pokoju i chowa się pod łóżko. Dziewczynka, gdy zorientuje się, że w kuchni jest ogień, zachowuje się w sposób właściwy, wie jak chronić się przed pożarem i jak zaalarmować sąsiadów. Przybywają strażacy, gaszą pożar i ratują dzieci.
Narrator wyjaśnia w języku migowym dlaczego chłopiec postąpił niewłaściwie, a dziewczynka prawidłowo. Przedstawia zasady zachowania się podczas zagrożenia, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Zapoznaje ze znaczeniem podstawowych znaków ewakuacyjnych.

[ zabacz klip ]

(C) Prawa do rysunków zamieszczonych w tej witrynie zastrzeżone.
odwiedzin:


Wszystkie prawa zastrzeżone.